09/13/2018 11:17

Thaçi: Unë kam legjitimitetin e plotë për këtë proces mirëpo nuk e kam cak ta sfidojë parlamentin në lidhje me këtë proces!