02/17/2018 16:41

Një lajm jo i mirë sapo ka arritur, ka të bëjë me zgjidhjen e demarkacionit