09/21/2018 16:39

Qeveria ndanë 50 mijë euro për deponinë e mbeturinave inerte në Prizren