10/25/2018 14:59

PSD: Ligji për paga nuk e respekton parimin punë e barabartë – pagë e barabartë