07/07/2018 17:17

Në Prizren, nxënësve të mjekësisë që kanë mbyllur vitin shkollor me njësha, ju mundësohet rivlerësimi