03/15/2017 20:56

Tusk: Ai që she fashizmin në Roterdam, nuk ka asnjë kontakt me realitetin