07/19/2018 21:33

Kjo ndodhë vetëm në Kosovë, vetura hyn në kahje të kundërt në rrethrrotullim