10/10/2018 09:33

“Draftë- rezoluta e propozuar nga Qeveria tentim mashtrimi që legjitimohet Thaçi për negociuar me Serbinë”