Lajme

Ndikimi i mjedisit mësimor në zhvillimin e nxënësve

08/06/2019 15:27
nga:Gazeta Blic

Një hulumtim i bërë nga Universiteti i Karolinë-s së Lindjes ka nxjerrë rezultate që “Fëmijët që marrin pjesë në periudha të shkurtra të aktivitetit fizik brenda klasës janë më të angazhuar dhe fleksibil në mësim, dhe tregojnë përmirësime dukshëm më produktive se sa nxënësit që nuk kanë aktivizim fizik gjate orës mësimore.”

Ekziston një arsye mjaft e fortë pse tavolinat e mësimit në Shkollën Finlandeze janë të krijuara secila në formë të pjesëzave të mozaikut. “Flexible Seating” është filozofi e re që promovon praktikat më të mira për të mbështetur stilet e të mësuarit të nxënësve, veçanërisht nxënësve të klasave të para. Ajo inkurajon lirinë që studentët të ulen, të mësojnë dhe të punojnë në një mënyrë që është më komode dhe më e suksesshme për ta.

Një mjedis pozitiv shkollor përkufizohet si një shkollë që ka objekte adekuate, klasa të mirë-menaxhuara, mbështetje shëndetësore në dispozicion dhe një politikë të qartë me mjete disiplinore.

Laboratorët shkencor të: kimisë, fizikës, biologjisë, robotikës, kabineti i gjuhëve të huaja, të muzikës, artit e bëjnë kampusin dhe ambientin shkollor optimal për arritjen e rezultateve maksimale ku ndërthuren paralelisht teoria me praktikën.

Shkolla Finlandeze është gjithmonë në përpjekje për të krijuar kushte sa më të mira për nxënësit e saj, duke u përmirësuar vazhdimisht ne hap me kohen dhe duke instaluar ne kurrikulen e vet metodat me bashkëkohore dhe efikase te te mësuarit te njohura botërisht, duke besuar se një ambient atraktiv ndikon direkt në produktivitetin e nxënësve.

Me sistemin numër 1 në botë për edukim; me mësuesit më të mirë në botë, ata finlandez; me teknologjinë më të avancuar dhe iPad edukativ për secilin nxënës; me mësimin e bazuar në fenomene e lojëra, e jo lëndë; dhe me qasjen krejt ndryshe të të mësuarit dhe zhvillimit të shkathtësive të shekullit 21 tek fëmijët tanë, Shkolla Finlandeze në Kosovë po shihet si një revolucion në sistemin arsimor të Kosovës.

Shkolla posedon kampusin inovativ tek rrethi i QMI-së, ndërsa për më shumë informata mund të kontaktoni në:

Numrin kontaktues: 045 235 650

Web faqen: www.shkollafinlandeze.com apo

Facebook: www.facebook.com/ShkollaFinlandeze

11/26/2019 13:56

Kolegji Universum përgatitë studentët për tregun e punës