06/11/2018 18:12

600 mijë euro për Komunën e Suharekës nga ministria e Kulturës