07/08/2018 16:24

Sensorët e gjurmëve të gishtërinjve do të matin temperaturën