09/05/2018 07:11

Demenca mund të parashikohet 10 vjet paraprakisht