11/15/2019 11:07

Revulucioni që rrëzoi komunizmin dhe lufta e Rusisë për t’u rikthyer në Evropë dhe në Ballkan