Më kryesoret

  • 05/23/2018 18:53

    Amerikanët frikësohen nga veturat autonome

  • 05/23/2018 13:39

    Ford GT i shitur për 1,8 milionë dollarë – nën hetime